A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben, fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával biztosítva a gyerekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet. A nevelő munkánk az érzelmi biztonság segítségével elősegíti a gyermekek testi, értelmi és szociális fejlődését.
Fő feladatomnak érzem a gyermekeket megtanítani a szép magyar beszédre, sok szép versre, mondókára, dalra és játékra. Nagyon sokat énekelünk, igyekszem megadni a gyermekeknek a zene szeretetének alapjait.